Meer over MARIO

Het MARIO project heeft de volgende doelen:

Doelen illustratie

Doel 1

We willen beter begrijpen waarom sommige kinderen net als hun ouder ook een stemmingsstoornis krijgen en andere kinderen niet.

Waarom illustratie

Doel 2

We willen depressie bij kinderen van een ouder met een stemmingsstoornis middels een online vragenlijst beter en eerder kunnen herkennen.

Online programma illustratie

Doel 3

We willen onderzoeken of we het ontstaan van een depressie bij kinderen van ouders met een stemmingsstoornis middels een online programma kunnen voorkomen.

Meedoen aan MARIO

Lees meer over deelname aan dit onderzoek.