MARIO doel 1 – metingen

Doe je mee bij het eerste deel van MARIO? Leuk! Hieronder vind je meer informatie over het project en wat van jou wordt verwacht.

Wat wordt van jou verwacht?

Voor de MARIO cohort studie is het nodig dat je en je ouders (indien je jonger bent dan 18 jaar)  twee keer in vier jaar naar de onderzoekslocatie) komen. Een keer als je begint met het onderzoek en drie jaar later. De onderzoekslocatie is afhankelijk van waar je woont (Amsterdam/Rotterdam/Leiden/Utrecht/Groningen). Een bezoek duurt duurt een dagdeel.

Daarnaast krijg je elk jaar, dus in totaal vijf keer, een online vragenlijst toegestuurd.

Wat heb ik aan deelname?

Met jouw deelname kun je bijdragen aan kennis over stemmingsstoornissen. Bovendien krijg je voor deelname een cadeaubon. Ook worden de reiskosten en parkeerkosten naar de onderzoekslocatie vergoed.

Overzicht metingen

Hieronder zie je een overzicht van de verschillende metingen van de MARIO cohort studie. We meten dus jou en je ouders.

Vrijwilligheid van deelname

Deelname is vrijwillig. Als je besluit om deel te nemen, kun je te allen tijde jouw deelname beëindigen.

Privacy

De gegevens die in het kader van dit onderzoek over jou worden verzameld, zullen vertrouwelijk worden behandeld. De gegevens worden zonder vermelding van jouw naam of andere persoonlijke gegevens onder een codenummer verwerkt.