Meer over MARIO

Het MARIO project heeft de volgende doelen:

Beter begrip (Doel 1)

Two_woman_sitting We willen beter begrijpen hoe de overdracht van depressie van ouders op kinderen precies gaat. Meer dan de helft van de kinderen met ouders met een depressie of een bipolaire stoornis ontwikkelt namelijk voor hun 35e levensjaar zelf ook depressieve klachten. Dit wordt niet alleen veroorzaakt door erfelijke factoren, maar wordt ook bepaald door de omgeving waarin de kinderen opgroeien. We volgen een grote groep kinderen gedurende vier jaar in de MARIO cohort studie. In deze vier jaar worden - naast een aantal biologische bepalingen - vragenlijsten afgenomen, bijvoorbeeld over coping of sociale steun. Op deze manier hopen we er onder andere achter te komen welke factoren deze kinderen tegen een depressie kunnen beschermen.

Betere herkenning (Doel 2)

laptop_woman We willen depressie in kinderen van een ouder met een stemmingsstoornis beter en eerder kunnen herkennen. Hiervoor zullen kinderen van ouders met een stemmingsstoornis door middel van de “MARIO-check” op depressieve klachten worden gescreend. Deze “MARIO-check” is een korte, online vragenlijst. Het tijdig herkennen van depressieve klachten, en deze snel aanpakken, kan de ontwikkeling van een zware depressie namelijk helpen voorkomen.

Preventie (Doel 3)

girl_holding_phone
We willen onderzoeken of we het ontstaan van een depressie bij kinderen van ouders met een stemmingsstoornis kunnen voorkómen. Dit gebeurt aan de hand van psycho-educatie en cognitieve methodes, maar ook door het aanleren van coping strategieën. Daarbij leren jongeren niet alleen beter om te gaan met negatieve emoties, maar worden ze bijvoorbeeld ook gestimuleerd om meer naar buiten te gaan. Deze interventie wordt aangeboden via een app op je mobiel. Lees meer over hoe je kunt meedoen aan dit onderzoek.