Meer over MARIO

Het MARIO project heeft de volgende doelen:

Doelen illustratie

Doel 1

We willen beter begrijpen waarom sommige kinderen net als hun ouder ook een stemmingsstoornis krijgen en andere kinderen niet.

Sommige kinderen met ouders met een depressie of een bipolaire stoornis ontwikkelen zelf ook depressieve klachten. Dit wordt niet alleen veroorzaakt door erfelijke factoren, maar wordt ook bepaald door de omgeving waarin de kinderen opgroeien. Maar er zijn ook veel kinderen die veerkrachtig zijn. We volgen een grote groep kinderen gedurende vier jaar in de MARIO cohort studie. In deze vier jaar worden – naast een aantal biologische bepalingen – vragenlijsten afgenomen, bijvoorbeeld over coping of sociale steun. Op deze manier hopen we er onder andere achter te komen welke factoren deze kinderen tegen een depressie kunnen beschermen.

Waarom illustratie

Doel 2

We willen depressie bij kinderen van een ouder met een stemmingsstoornis beter en eerder kunnen herkennen.

Hiervoor zullen kinderen van ouders met een stemmingsstoornis door middel van de “MARIO-check” op depressieve klachten worden gescreend. Deze “MARIO-check” is een korte, online vragenlijst. Het tijdig herkennen van depressieve klachten, en deze snel aanpakken, kan de ontwikkeling van een zware depressie namelijk helpen voorkomen.

App illustratie

Doel 3

We willen onderzoeken of we het ontstaan van een depressie bij kinderen van ouders met een stemmingsstoornis middels een online programma kunnen voorkomen.

Dit gebeurt aan de hand van psycho-educatie en cognitieve methodes, maar ook door het aanleren van coping strategieën. Daarbij leren jongeren niet alleen beter om te gaan met negatieve emoties, maar worden ze bijvoorbeeld ook gestimuleerd om meer naar buiten te gaan. Deze interventie wordt online aangeboden.

Meedoen aan MARIO

Lees meer over deelname aan dit onderzoek.