MARIO: Mood and Resilience in Offspring

Het MARIO project is een project naar stemming en veerkracht in kinderen van ouders met stemmingsstoornissen. Op deze website staat allerlei informatie over het onderzoek bijvoorbeeld het doel van het onderzoek en hoe je kunt meedoen.

Bipolar illustration

Informatie over het onderzoek

Iedereen is wel eens in een sombere bui of in een drukke en actieve bui. Zulke buien zijn normaal en gaan na een tijdje weer over.  Bij sommige mensen zijn deze buien heel extreem, duurt het lang voordat het overgaat en ontregelt het hun leven. Mensen voelen zich dan een lange tijd erg somber of juist extreem druk en energiek. Als mensen hier last van hebben, kunnen zij een stemmingsstoornis hebben.

Domino effect illustratie

De MARIO studie is een onderzoek bij kinderen van ouders met een stemmingsstoornis (depressie of bipolaire stoornis). Kinderen van ouders met een stemmingsstoornis hebben meer kans dan andere kinderen om dit zelf ook te krijgen. Gelukkig krijgen de meeste kinderen ook al hebben ze een ouder met een stemmingsstoornis  zelf geen stemmingsstoornis. Het helpt hierbij als kinderen zich heel goed aanpassen aan moeilijke situaties. Dit wordt veerkracht genoemd.

Wil je even kennismaken met het team? Kijk dan naar onderstaand filmpje:

Waarom dit onderzoek?

Waarom krijgen sommige kinderen net zoals hun ouder ook een stemmingsstoornis? En waarom andere kinderen niet? In de MARIO studie hopen we deze vragen te beantwoorden. Als we dit weten, kunnen we kinderen die wel een stemmingsstoornis krijgen beter helpen.

Lees meer over de opzet en het inhoud van het MARIO project.