DE MARIO SCREENINGSTUDIE

Heb jij een ouder met psychiatrische problemen en ben je tussen de 10 en 25 jaar oud? Help ons wetenschappelijk onderzoek naar het eerder en beter herkennen van stemmingsproblemen bij jongeren. Vul de MARIO-check in. Klik op ‘Ik wil meedoen’.

Ik wil meedoen

MARIO: Mood and Resilience in Offspring

Het MARIO project is een project naar stemming en veerkracht bij kinderen van ouders met psychiatrische problemen. Op deze website vind je informatie over het doel van het project, worden de metingen beschreven en kun je meer lezen over hoe er met de verzamelde gegevens om wordt gegaan.

Bipolar illustration

Achtergrond

Iedereen is wel eens in een sombere bui of in een drukke en actieve bui. Zulke stemmingen zijn normaal en gaan na een tijdje weer over. Maar het kan zijn dat deze problemen ernstiger worden en lang aanhouden, waardoor je te maken krijgt met een stemmingsstoornis. Een stemmingsstoornis is een psychiatrische aandoening waarbij iemand zich een lange tijd somber en futloos voelt en weinig energie heeft (dat kan een depressie zijn). Het kan ook het tegenovergestelde zijn, dat iemand zich juist een tijd extreem druk en energiek voelt en weinig slaap nodig heeft. Gedachten verspringen dan zo snel dat het moeilijk is om ze bij te houden (dat kan een manie zijn). Sommige mensen hebben dit zelfs allebei. Het ene moment voelen zij zich extreem somber en futloos, en het andere moment extreem druk en energiek (dat kan een bipolaire stoornis zijn).

Domino effect illustratie

Kinderen van ouders met psychiatrische problemen hebben meer kans dan andere kinderen om een stemmingsstoornis te krijgen. Maar de meeste kinderen krijgen geen stemmingsstoornis. Hierbij helpt het als kinderen goed kunnen omgaan met tegenslagen en zich kunnen aanpassen aan moeilijke situaties. Dit wordt veerkracht genoemd.

Waarom dit onderzoek?

We weten helaas weinig over de dingen die ervoor zorgen dat kinderen van ouders met psychiatrische problemen meer kans hebben om een stemmingsstoornis te krijgen, of wat hen hier juist tegen kan beschermen. Waarom krijgen sommige kinderen dit wel en andere kinderen niet? Als we dit weten, kunnen we stemmingsstoornissen proberen te voorkomen en kinderen die dit krijgen sneller en beter helpen.

In 2017 heeft het MARIO consortium 1.4 miljoen euro van ZonMw gekregen.

Hiermee kunnen we 8 jaar lang onderzoek uitvoeren om bij kinderen van ouders met psychiatrische problemen beter te begrijpen waarom sommige kinderen wel en andere kinderen geen stemmingsstoornis ontwikkelen (doel 1: de MARIO cohortstudie) , een stemmingsstoornis eerder te herkennen (doel 2 : de MARIO screeningstudie), en een stemmingsstoornis te voorkomen (doel 3: de MARIO preventiestudie).