MARIO: Mood and Resilience in Offspring

Het MARIO project is een project naar stemming en veerkracht in kinderen van ouders met stemmingsstoornissen. Op deze website vind je informatie over het doel van het project, worden de metingen beschreven en kun je meer lezen over hoe er met de verzamelde gegevens om wordt gegaan.

Bipolar illustration

Informatie over het onderzoek

Iedereen is wel eens in een sombere bui of in een drukke en actieve bui. Zulke buien zijn normaal en gaan na een tijdje weer over.  Bij sommige mensen zijn deze buien heel extreem, duurt het lang voordat het overgaat en ontregelt het hun leven. Mensen voelen zich dan een lange tijd erg somber of juist extreem druk en energiek. Als mensen hier last van hebben, kunnen zij een stemmingsstoornis hebben.

Domino effect illustratie

De MARIO studie is een onderzoek bij kinderen van ouders met een stemmingsstoornis (depressie of bipolaire stoornis). Kinderen van ouders met een stemmingsstoornis hebben meer kans dan andere kinderen om dit zelf ook te krijgen. Gelukkig krijgen de meeste kinderen ook al hebben ze een ouder met een stemmingsstoornis zelf geen stemmingsstoornis. Het helpt hierbij als kinderen zich goed aanpassen aan moeilijke situaties. Dit wordt veerkracht genoemd.

Wil je even kennismaken met het team? Kijk dan naar onderstaand filmpje:

Waarom dit onderzoek?

We weten helaas weinig over de dingen die er voor zorgen dat kinderen meer kans hebben om net zoals hun ouder ook een stemmingsstoornis te krijgen, of wat hen hier juist tegen kan beschermen. Waarom krijgen sommige kinderen net zoals hun ouder ook een stemmingsstoornis en andere kinderen niet? Als we dit weten, kunnen we kinderen die een stemmingsstoornis krijgen beter helpen.

In 2017 heeft het MARIO consortium 1.4 miljoen euro van ZonMw gekregen.

Hiermee kunnen we 8 jaar lang onderzoek uitvoeren om het al dan niet optreden van depressieve gevoelens bij kinderen van ouders met stemmingsstoornissen beter te begrijpen, te herkennen, en te voorkomen. Lees meer over de opzet en het inhoud van het MARIO project.