MARIO: Mood and Resilience in Offspring

girl_flower Een stemmingsstoornis is een mentale ziekte waardoor iemand zich de hele tijd somber voelt en geen zin heeft om dingen te doen die hij of zij normaal wel leuk vindt om te doen. Of het kan juist het tegenovergestelde zijn, waardoor iemand zich overdreven energiek voelt, weinig slaap nodig heeft, en gedachten zo snel verspringen dat het moeilijk is om deze bij te houden. Kinderen van een ouder met een stemmingsstoornis hebben een grotere kans om zelf ook een stemmingsstoornis te ontwikkelen. Maar er is ook een groot aantal kinderen dat ondanks de stoornis van hun ouders geen stemmingsstoornis ontwikkelt – of in andere woorden – veerkrachtig is. In de MARIO studie staat veerkracht centraal. Als we weten waarom sommige van deze kinderen ook een stemmingsstoornis krijgen en andere niet, kunnen we de kinderen die een grotere kans hebben om een stemmingsstoornis te krijgen, beter helpen. In 2017 heeft het MARIO consortium 1.4 miljoen euro van ZonMw gekregen. Hiermee kunnen we 8 jaar lang onderzoek uitvoeren om het al dan niet optreden van depressieve gevoelens bij kinderen van ouders met stemmingsstoornissen beter te begrijpen, te herkennen, en te voorkomen. Lees meer over de opzet en het inhoud van het MARIO project.