Doe mee met de MARIO screeningstudie

Heeft u een kind in de leeftijd van 10 t/m 25 jaar die een ouder heeft met een psychische aandoening? Help ons wetenschappelijk onderzoek naar het eerder en beter herkennen van stemmingsproblemen bij jongeren. Vul de MARIO-check in. Klik op ‘Ik wil meedoen’.

Ik wil meedoen

MARIO: Mood and Resilience in Offspring

Het MARIO project is een project naar stemming en veerkracht bij kinderen van ouders met psychische problemen. Op deze website vindt u informatie over het doel van het project, worden de metingen beschreven en kunt u meer lezen over hoe er met de verzamelde gegevens om wordt gegaan.

Bipolar illustration

Achtergrond

Iedereen is wel eens in een sombere bui of in een drukke en actieve bui. Zulke stemmingen zijn normaal en gaan na een tijdje weer over. Maar het kan zijn dat deze problemen ernstiger worden en lang aanhouden, waardoor je te maken krijgt met een stemmingsstoornis. Een stemmingsstoornis is een psychische aandoening waarbij iemand zich een lange tijd somber en futloos voelt en weinig energie heeft (dat kan een depressie zijn). Het kan ook het tegenovergestelde zijn, dat iemand zich juist een tijd extreem druk en energiek voelt en weinig slaap nodig heeft. Gedachten verspringen dan zo snel dat het moeilijk is om ze bij te houden (dat kan een manie zijn). Sommige mensen hebben dit zelfs allebei. Het ene moment voelen zij zich extreem somber en futloos, en het andere moment extreem druk en energiek (dat kan een bipolaire stoornis zijn).

Domino effect illustratie

Kinderen van ouders met psychische problemen hebben meer kans dan andere kinderen om een stemmingsstoornis te krijgen. Maar de meeste kinderen krijgen geen stemmingsstoornis. Hierbij helpt het als kinderen goed kunnen omgaan met tegenslagen en zich kunnen aanpassen aan moeilijke situaties. Dit wordt veerkracht genoemd.

DE MARIO SCREENINGSTUDIE

Heeft u een kind in de leeftijd van 10 t/m 25 jaar die een ouder heeft met een psychische aandoening? Help ons wetenschappelijk onderzoek naar het eerder en beter herkennen van stemmingsproblemen bij jongeren. Vul de MARIO-check in. Klik op ‘Ik wil meedoen’.

Ik wil meedoen

De MARIO screeningstudie

Met de MARIO screeningstudie willen we stemmingsklachten bij kinderen van ouders met psychische problemen beter en eerder herkennen.

Door stemmingsklachten bij kinderen van ouders met psychische problemen eerder te herkennen, kunnen deze kinderen sneller en beter geholpen worden. Hiervoor hebben wij een korte vragenlijst ontwikkeld: de MARIO-check. Met de MARIO screeningstudie willen wij onderzoeken of de MARIO-check goed oppikt of een kind wel of juist geen stemmingsklachten heeft. Daarvoor hebben we de hulp van u en uw kind nodig!

Kan uw kind meedoen?

Uw kind kan meedoen als hij/zij in de leeftijd is van 10 t/m 25 jaar, en een ouder heeft met een psychische aandoening.

Wat wordt er van u verwacht?

Voor het onderzoek vragen we uw kind om één keer een online vragenlijst in te vullen. Dit is de MARIO-check. Het invullen duurt ongeveer 5 minuten. Daarna bellen we uw kind om een paar aanvullende vragen te stellen over hoe uw kind zich voelt. Bij kinderen onder de 19 jaar vragen we ook aan één van de ouders om een online vragenlijst in te vullen en mee te doen aan een telefonisch interview over uw kind.

Wat heb ik eraan om mee te doen?

Door mee te doen aan dit onderzoek draagt u bij aan kennis over stemmingsstoornissen. Met deze kennis kunnen we kinderen die meer kans hebben om zelf stemmingsklachten te krijgen hopelijk beter helpen.

Vrijwilligheid van deelname

Meedoen is vrijwillig. U kunt zich altijd bedenken en stoppen met het onderzoek.

Privacy

Met de gegevens die wij in dit onderzoek over u verzamelen, gaan wij onderzoek doen. Dat doen we zonder uw naam te gebruiken. Alles wat u ons vertelt, is vertrouwelijk.

Lees hier de informatiebrief over de MARIO screeningstudie

Doe mee!

Als u graag wilt meedoen, klik dan hier om uw gegevens in te vullen en door te gaan naar de MARIO-check.

De MARIO interventiestudie

Sommige deelnemers uit de MARIO screeningsstudie kunnen meedoen met de MARIO interventiestudie. Met de MARIO interventiestudie onderzoeken we of een online programma kan helpen om depressieve gevoelens te voorkomen of te verminderen bij jongeren met een ouder met psychische problemen. In dit online programma komen jongeren meer te weten over stemmingsstoornissen, leren ze hoe ze beter kunnen omgaan met negatieve emoties, en worden ze bijvoorbeeld ook gestimuleerd om meer naar buiten te gaan.

Deelnemers worden willekeurig ingedeeld in 2 groepen. Een groep krijgt toegang tot het online hulpprogramma en de andere groep is de controlegroep, deze groep krijgt geen toegang tot het online hulpprogramma. Deelnemers uit beide groepen vullen op verschillende momenten gedurende 1 jaar vragenlijsten in. Ook wordt bij sommige deelnemers een kort telefonisch interview afgenomen.

Privacy

Voor de MARIO interventiestudie is een privacy policy opgesteld.

Klik hier voor de privacy policy.