Doel 1 – MARIO cohortstudie

Met de MARIO cohortstudie willen we beter begrijpen waarom sommige kinderen van ouders met psychiatrische problemen een stemmingsstoornis krijgen en andere kinderen niet.

Sommige kinderen van ouders met psychiatrische problemen ontwikkelen depressieve klachten. Dit wordt niet alleen veroorzaakt door erfelijke factoren, maar wordt ook bepaald door de omgeving waarin de kinderen opgroeien. Hoewel veel kinderen nooit een stemmingsstoornis ontwikkelen, weten we dat kinderen van ouders met een stemmingsstoornis wel een grotere kans hebben hierop. We volgen een grote groep kinderen gedurende vier jaar in de MARIO cohort studie. In deze vier jaar worden – naast een aantal biologische maten – vragenlijsten afgenomen, bijvoorbeeld over het omgaan met moeilijke situaties en sociale steun. Op deze manier hopen we erachter te komen welke factoren kinderen tegen een stemmingsstoornis kunnen beschermen.

Kunnen u en uw kind meedoen?

Voor dit deel van het onderzoek zullen we alleen kinderen (in de leeftijd van 10 t/m 25 jaar) benaderen van ouders die al eerder hebben meegedaan met een onderzoek bij ons. Deze onderzoeken heten BiG, Bridge, Opper en NESDA

Wat wordt er van u en uw kinderen verwacht?

Voor dit onderzoek is het nodig dat u en uw kind(eren) twee keer naar het onderzoekscentrum komen. U bezoekt het centrum wanneer u begint met het onderzoek en het tweede bezoek vindt drie jaar later plaats. Wanneer uw kind 18 jaar of ouder is, hoeft u niet mee te komen. De locatie van het onderzoekscentrum is afhankelijk van waar u woont: Amsterdam, Rotterdam, Leiden, Utrecht of Groningen. Een bezoek duurt ongeveer één dagdeel en bestaat uit een interview, denktaken en enkele metingen zoals lengte en gewicht.

Daarnaast downloadt uw kind elk jaar de MARIO app waarin hij/zij gedurende 2 weken 5 keer per dag vragen krijgt over hoe het met hem/haar gaat. Ook krijgen u en uw kind(eren) elk jaar een online vragenlijst toegestuurd. Dit betekent dat uw kind in totaal vijf keer de MARIO app bijhoudt en u en uw kind vijf keer de vragenlijst invullen.

Verder vragen we de co-ouder (dus de partner van de ouder die deel was van één van de studies, namelijk NESDA, BiG, BRIDGE of OPPER) om eenmalig een vragenlijst over zichzelf in te vullen en wat bloed of speeksel te geven voor DNA bepalingen.

Wilt u weten hoe een testdag eruitziet? Kijk dan naar het onderstaand filmpje:


Wat hebben u en uw kinderen eraan om mee te doen?

Met uw deelname kunt u bijdragen aan kennis over stemmingsstoornissen. Bovendien krijgt ieder kind van 10-17 jaar een cadeaubon van €10,00 voor elk bezoek, €5,00 voor elke ingevulde online vragenlijst en €5,00 voor iedere keer dat hij/zij de app bijhoudt (een totaal van €70,00 voor het hele onderzoek). Ieder kind van 18+ krijgt een cadeaubon van €15,00 voor elk bezoek, €10,00 voor elke ingevulde online vragenlijst en €5,00 voor iedere keer dat hij/zij de app bijhoudt (een totaal van €105,00 voor het hele onderzoek). Als uw kind de MARIO app bijhoudt, krijgt hij/zij bovendien ook een persoonlijk stemmingsprofiel en maakt hij/zij kans op een bol.com bon t.w.v. 20 euro. Natuurlijk worden ook de reis- en parkeerkosten naar het onderzoekscentrum vergoed.

Overzicht metingen

Hieronder vindt u een overzicht van de verschillende metingen van de MARIO cohortstudie:

Start van het onderzoek

Gesprek

Biologische metingen*

Denktaken

App

Online vragenlijsten

Na 1 jaar

App

Online vragenlijsten

Na 2 jaar

App

Online vragenlijsten

Na 3 jaar

Gesprek

Biologische metingen*

App

Online vragenlijsten

Na 4 jaar

App

Online vragenlijsten

* bloed, bloeddruk, gewicht, lengte, heup-taille omvang, plukje haar

Start van het onderzoek

Online vragenlijsten

Gesprek

Na 1 jaar

Online vragenlijsten

Na 2 jaar

Online vragenlijsten

Na 3 jaar

Online vragenlijsten

Gesprek

Na 4 jaar

Online vragenlijsten

Start van het onderzoek

Online vragenlijsten

Biologische metingen*

* bloed of speeksel
** de andere ouder die niet eerder heeft meegedaan aan onderzoek